Контакт

AGRO-POLI Sp. z o.o.
Stróża Kolonia,
ul. Brzozowa 4,
23-206 Stróża k/ Kraśnika
tel. +48 81 884 55 57,
+48 81 884 55 58,
fax. +48 81 821 03 61
e-mail: sekretariat@agropoli.com.pl